Meni

Pokojnici Novi


Prezime Ime Groblje Polje Red Broj Datum ukopa GPS N GPS E Handle

Korisnici


Šifra Naziv Akt. Groblje Polje Red Broj Vrsta Kategorija Od datuma % Vlas. Dug GPS N GPS E Handle

Detalji

Podaci o pokojniku Briši Prihvati|


Ime
Prezime
Dat/god rođ.
Dat/god smrti

Groblje
Polje
Red
Broj
Podaci o vlasniku

Šifra:
Naziv:
Aktivan: , od datuma:
Postotak vlasništva:
Adresa:
Platitelj: , Dug:
Napomena:

Groblje:
Odjel:
Polje:
Red:
Broj:
Vrsta:
Kategorija:

Pozicija na groblju

Za odabrano groblje prikaz pozicije na karti trenutno nije dostupan.
Detaljni prikaz na karti
GPS

Pomoć

- unesite prezime i ime ili početak prezimena i imena (uvjet "marija" daje "Marija", "Marijan", "Marijana"..)

- znak % zamjenjuje niz znakova ("%marija" daje "Marija", "Anamarija", "Marijan"..)

- pri pretraživanju vrijedi: "c=č=ć, s=š, d=đ, z=ž" ("Petrović", "Petrovic"..)


Potrebno je zadati barem jedan uvjet pretraživanja!

Ok
Povratak

Idi..