Upozorenje - nekompatibilan pretraživačVaš pretraživač ne razumije svu tehnologiju upotrebljenu za izradu ove web aplikacije. Nažalost, sav sadržaj neće biti ispravno prikazan, ili ispisan. Preporučamo Vam novi Chrome, Firefox ili Internet Explorer.

1. Pretraživanje pokojnika

Nakon pritiska na gumb pretraživanje (iznad ili ispod karte) dostupna je forma pomoću koje možete unijeti parametre. Možete kombinirati jedan ili više parametara. Najčešće ćete pretraživati na način da upišete ime i prezime i potom pritisnete gumb TRAŽI. Ako kojim slučajem ne dobijete očekivani rezultat, možete pokušati upisivanjem manje uvjeta (npr. samo prezime ili dio prezimena). Naime, podatci koji su dostupni putem ove tražilice prikupljani su tijekom niza godina tijekom kojih se zasigurno omaškom potkrala i kakva greška prilikom unosa. U tom slučaju, spomenutim pristupom možete ipak naći podatke koje tražite.

2. Prikaz grobnog mjesta na planu groblja

Pokretanjem traženja, u tablici se pojavljuju podatci o pokojnicima koji zadovoljavaju kriterij traženja. Klikom miša na odabrani redak u tablici prikazuje se lokacija grobnog mjesta na planu groblja u krupnom planu, podatci o pokojniku i lokacija grobnog mjesta u odnosu na cijelo groblje.

3. Interaktivna karta

Karta groblja je interaktivna pa klikom na pojedino grobno mjesto možete dobiti informacije o pokojnicima. To je korisno primjerice u slučajevima kada određeni kriterij pretraživanja zadovoljava više pokojnika, a Vama su poznati podatci i o ostalim pokojnicima za određeno grobno mjesto, ili u neposrednoj blizini.

4. Fotografije

Stranica za pregled fotografija je vidljiva ako su za grobno mjesto izabrane ukopane osobe, dostupne fotografije. Ukoliko je dostupno više fotografija, slijedeća fotografija učitava se klikom na željeni redni broj fotografije. Klikom na samu fotografiju prikazuje se okvir s fotografijom u izvornoj veličini.

Axiom Memento web GIS modules - © 2018 Axiom d.o.o.